New bill will sanction Chinese officials for interfering in Dalai Lama reincarnation

दलाई लामाको उत्तराधिकारी छनौटमा तिब्बतीको पक्षमा अमेरिका

चीनले तिब्बतमा आफ्नो प्रभाव तथा दबाब बढाउँदै लगेका बेला अमेरिकी सांसदहरुले तिब्बतीहरुलाई अमेरिकाको साथ तथा समर्थन थप बिस्तार गर्ने विधेयकको…