new Inovation

जनकपुरका यी युवा जसले कवाडबाट बनाए काइदाका मेसिनहरु

जनकपुरधाम-फ्‍यालिएका पुरानो फलामका टुक्राहरु, टीनका जस्तापाताहरु अनि मोटरसाइकलको पुरानो चेन क्र्याकहरुलाई मिलाएर थरी थरीका मेसिन छन्। जसलाई एक युवाले जसले…