New Mobile Apps

क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई अनुमगन गर्न ‘मोबाइल एप र वेबसाइट’

काठमाडौं- कोरोना भाइरसको संक्रमणको सम्भावना भइ क्वारेन्टाइनमा रहेको व्यक्ति भागेको खण्डमा तत्काल प्रहरीलाई खबर हुने मोबाइल एप सञ्चालनमा आएको छ।…