New warning system to be built next year

समुद्रमुनिको पहिरोले आउने सुनामीबारे पूर्व जानकारी दिने प्रणाली इन्डोनेसियाले बनाउने

समुद्रमुनि जाने पहिरोका कारण आउने सुनामीबारे पूर्व जानकारी वा चेतावनी दिन सक्ने प्रणालीको विकास गर्ने इन्डोनेसियाले बताएको छ । इन्डोनेसियाको…