Newfound black hole

खगोलविदले पत्ता लगाए पृथ्वीको नजिक सानो आकारको ब्ल्याक होल

खगोलविदहरुले पृथ्वीको नजिक विगतमा थाहा पाएको भन्दा सानो आकारको ब्ल्याक होल पत्ता लगाएका छन्। खगोलीय वैज्ञानिकहरुले आकाशगंगामा अत्याधिक ठूला तथा…