Nobel Peace Prize Goes To The Dog (aka The Mascot Of WFP)

भोकमरीविरुद्धको कामका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमलाई यो वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व खाद्य कार्यक्रमले यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेको छ। भोकमरी नियन्त्रणको प्रयास गरी शान्ति स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण…