North and South Korean families to attend emotional reunions

छोरो जीवित रहेछ, भेट्न जाँदैछु

पाको उमेरका दक्षिणका कोरियालीको एक समूह उत्तर कोरिया जाँदैछ । उनीहरु कोरिया विभाजन पश्चात दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाबिच सन्…