North Korea appears to have begun dismantling part of a key rocket launch site

उत्तर कोरियाले नष्ट गर्न थाल्यो परमाणु परीक्षण केन्द्र

उत्तर कोरियाले आफ्नो परमाणु परीक्षणा गर्ने प्रमुख क्षेत्रको केही भाग नष्ट गर्न सुरु गरेको छ । उत्तर कोरियाले देशको उत्तर–पश्चिममा…