North Korea Fired 2 Unidentified Projectiles

उत्तर कोरियाले बिहानै प्रहार गर्‍यो दुईवटा प्रोजेक्टाइल

उत्तर कोरियाले दुईवटा प्रोजेक्टाइल समुद्रमा प्रहार गरेको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ । उत्तर कोरियालो बिहीबार बिहानै दुईवटा ‘अनआइडेन्टिफाइड’ प्रोजेक्टाइल समुद्रमा…