North Korea has not stopped nuclear

उत्तर कोरियाले रोकेको छैन परमाणु कार्यक्रम

उत्तर कोरियाले परमाणु तथा मिसाइल कार्यक्रम बन्द नगरेको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पछिल्लो ६ महिनासम्म गरेको उत्तर…