North Korea is willing to restart denuclearisation talks with the United States later this month

अमेरिकासँग परमाणु निशस्त्रिकरण सम्बन्धी वार्ता गर्ने उत्तर कोरियाको इच्छा

उत्तर कोरियाले अमेरिकासँगको वार्ता पुनः स्थापित गर्न चाहेको छ । अमेरिकासँगको परमाणु निशस्त्रिकरण सम्बन्धी वार्ता पुनः स्थापित गर्न आफ्नो देशले…