North Korea says U.S. cruise missile test

अमेरिकाको गतिविधि खतरनाक, कोरियाली प्रायद्विपमा नयाँ शित युद्धको खतरा

अमेरिकाले हालै गरेको मध्यम दूरीमा मार हान्न सक्ने क्रुज मिसाइल प्रक्षेपण तथा उसले कोरियाली प्रायद्विपमा एफ–३५ जेट्स तथा सैन्य उपकरण…