North Korea test fires new tactical guided weapon

उत्तर कोरियाले गर्‍यो नयाँ प्रकारको हतियारको सफल परीक्षण

उत्तर कोरियाले नयाँ प्रकारको हतियारको परीक्षण गरेको बताएको छ । रणनीतिक रुपमा निर्देशित नयाँ प्रकारको हतियारको प्रक्षपण गरिएको उत्तर कोरियाको…