North Korean students held a rally to denounce defectors on Monday

उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियासँगको ‘हटलाइन’ सहितका सबै सञ्चार सम्पर्क बन्द गर्ने

उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियासँग जोडिएका सबै अन्तर–कोरिया सञ्चार सम्पर्क स्थापित गर्ने माध्यमहरु बन्द गर्ने बताएको छ । दुई देशका नेताबिच…