North Korea’s leader Kim Jong-un

उत्तर कोरियाले गर्‍यो ‘अति महत्वपूर्ण परीक्षण’

उत्तर कोरियालो आफ्नो परमाणु परीक्षण केन्द्रबाट ‘अति महत्वपूर्ण परीक्षण’ गरेको बताएको छ। उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार संस्था केसिएनएले अति महत्वपूर्ण…