Novak Djokovic is a three-time winner of the US Open

युएस ओपन टेनिसका लागि तय गरिएको प्रोटोकल ‘एक्सट्रिम’ : विश्व नम्बर एक नोभाक जोकोविच

विश्व नम्बर एक टेनिस खेलाडी नोभाक जोकोविचले युएस ओपन टेनिसका लागि तय गरिएको कोरोना भाइरस सेफ्टी प्रोटोकल अति कडा अर्थात…