Novelist

शिवा शाहको आरिसलाग्दो जिन्दगी!

पढ्ने। लेख्ने। कफी खाने। फिल्म हेर्ने। थिएटर गर्ने। एक्लै बस्ने। आफूलाई यो संसारबाट अलग राख्ने र संसारलाई हेरिरहने। मन लागे…