Now is ‘not the time’ to reduce funding for the World Health Organization in COVID-19 fight

डब्लुएचओलाई गर्दै आएको सहयोग रोक्न वा कम गर्नु हुँदैनः संयुक्त राष्ट्रसंघ

संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वमा मानव स्वास्थ्यको निगरानी गर्ने निकाय डब्लुएचओलाई दिइँदै आएको आर्थिक सहायता कम गर्ने वा रोक्ने समय नरहेको बताएको…