Number of missing drops to 1300

डोरियन आँधीका कारण बहमासमा बेपत्ताको संख्या आधा घट्यो

शक्तिशाली डोरियन समुद्री आँधी कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको बहमासको आपतकालीन सेवाले बेपत्ताको सूचिमा रहेका मानिसको संख्या घटाएको छ ।…