NZ cabinet backs action on gun laws

परिवर्तन हुने भयो न्युजिल्याण्डमा बन्दुक सम्बन्धी कानुन

क्राइस्टचर्चमा ५० जनाको ज्यान जाने गरि भएको आक्रमणपछि बन्दुक सम्बन्धी कानुन कडा बनाउन आफूले गरेको प्रस्तावमा मन्त्रीपरिषदले साथ दिएको प्रधानमन्त्री…