out of the loop

प्रधानमन्त्रीको दाबी–मलाई आक्रमणको पूर्व चेतावनी जानकारी गराइएन

श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघले गएको आइतबार कम्तिमा २५० जनाको ज्यान जाने गरि भएको बम आक्रमणका बारेमा चेतावनीसहितको गुप्चर निकायको जानकारीबारे…