own obituary

मृत्युपछि आफ्नै शोक सन्देश लेखकका रुपमा चिनिएका एक बालक

मृत्यु भन्दा भयानक हुन्छ, मृत्युको पूर्व जानकारी । आफ्नो मृत्युको पूर्व जानकारी पाएर त्यसलाई सजिलोसँग स्वीकार गर्न सक्नु सबैको बलबुताको…