paddy grain

बिक्दैन धान, सरकार भन्छ-यस वर्षदेखि झापा जिल्ला धान ‘सुपरजोन’

झापा - किसानले उत्पादन गरेको धान बिक्री नभएको गुनासाका माझ सरकारले नयाँ बर्षदेखि झापाभर धान सुपरजोन कार्यक्रम विस्तार गर्ने…