Pallav Panta

अपाङ्‌ताको क्षेत्रमा जो अहोरात्र खटेका छन्… पल्लव पन्त

जन्मिँदा साङ्ग जन्मिएर किशोर अवस्थामा अपाङ्ग बन्न पुगेका काठमाडौँका पल्लव पन्त झण्डै एक दशकदेखि अपाङ्गताको क्षेत्रमा अहोरात्र खटिएका छन् ।