Parker Solar Probe: Nasa launches mission to ‘touch the Sun’

सूर्यलाई छुन नासाले पठायो ‘पार्कर सोलार’

एजेन्सी- अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय, नासाको ‘मिसन टु टस द सन’ अथार्त सूर्यको नजिकै पुगेर त्‍यसको अध्ययन गर्ने अभियान अन्‍तर्गत आइतबार…