Parliyamnet

संविधान गीता, कुरान होइन, संशोधन गरौं-राजेन्द्र महतो

काठमाडौं- राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले संधिवान भागवत गीता र कुरान जस्तो ग्रन्थ नभएकाले समय सापेक्ष संशोधन हुनु पर्ने…
संधिवान