parmanu

जोन अब्राहमले चलचित्र ‘परमाणु’ किन बनाए ?

नब्बेको दशकमा शक्तिशाली देश त्यसलाई मानिन्थ्यो जोसँग परमाणु हतियार हुन्थ्यो । अमेरिकाले त्यो बेलासम्म एक हजार भन्दा धेरै परमाणु परीक्षण…