Party Bus

तपाईं पनि बसभित्रै पार्टी गर्ने होइन त?

काठमाडौँ – हामीमध्ये धेरैलाई बसभित्र पनि डिस्को बार हुन्छ भन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ। अझ बसभित्रै पार्टी गर्न मिल्छ भन्ने सुन्दा…