party says ‘democracy won’

तमिलनाडुमा दिनाकरण गुटका १८ विधायक अयोग्य ठहर, विधानसभा अध्यक्षको निर्णय सदर

मद्रास उच्च अदालतले तमिलनाडु विधानसभाका १८ विधायकलाई अयोग्य ठहयार्उने विधानसभा अध्यक्षको निर्णयलाई सदर गरेको छ । न्यायाधीश सत्यनारायणले बिहीबार विधानसभा…