Pence Tours Mayo Clinic and Flouts Its Rule That All Visitors Wear a Mask

अनिवार्य नियम तोडेर अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेन्स बिना मास्क अस्पतालमा

अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले मास्क नलाई अमेरिकाको एक ठूलो अस्पतालको भ्रमण गरेका छन् । उपराष्ट्रपति पेन्सले भ्रमण गरेको अस्पतालकै आफ्नै…