pig kidney transplant in man

मानिसमा सुँगुरको मृगाैला सफल प्रत्यारोपण

अमेरिकाको अलबामामा चिकित्सकहरुले वंशानुगत रुपमा परिवर्तन गरिएको सुँगुरको मृगाैला एउटा ब्रेन डेड मानिसमा सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गरेका छन्। अलाबामा विश्वविद्यालयका चिकित्सकहरुले…