Pilot in Myanmar lands plane without front wheels

अगाडिको चक्का बिनै विमानको सुरक्षित अवतरण

म्यानमारमा पाइलटले अगाडिको चक्का नभएको विमान सुरक्षित अवतरण गरेका छन् । विमानको गेयर फेल भएपछि पाइलटले अगाडिको चक्का बिना नै…