Planet Mars is at its ‘biggest and brightest’

मंगलग्रह पृथ्वीबाट सबैभन्दा ठूलो र चम्किलो देखिँदै

मंगलग्रह मंगलबार पृथ्वीबाट सबैभन्दा ठूलो र चम्किलो देखिने अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले जनाएको छ। खगोल विज्ञानमा यो दुर्लभ घटना हो,…