planning

१५ औँ योजनाको मस्यौदा तयार

काठमाडौँ – राष्ट्रिय योजना आयोगले दीर्घकालीन सोचसहितको १५ औँ योजनाको मस्यौदा तयार पारेको छ। उक्त मस्यौदामा सरकारले आगामी पाँच वर्षमा…