Raju Adhikari

सडक बालकदेखि राष्ट्रिय खेलाडीसम्मको यात्रा ॥ Raju Adhikari

कुनै समयका सडक बालक राजु अधिकारी हकीका राष्ट्रिय खेलाडीमात्र बनेका छैनन्, आफूजस्तै सडक बालकहरुलाई आश्रय दिने अभियानमा छन्।