Ramesh Kumar Pokheral

स्वास्थ्य बीमाबाट सर्वसाधारण सन्तुष्ट छैनन्॥ Health Insurance Board

'अपेक्षा एउटा छ तर त्यो अपेक्षालाई सेवाको गुणस्तरले पुरा गर्न सकेन भने स्वभाविक रुपमा बीमा प्रति आकर्षण हुँदैन' रमेश कुमार…