Ransomware attack prompts shutdown of major U.S. gas pipeline with Alpharetta HQ

अमेरिकाको प्रमुख इन्धन सेवा प्रदायकको हेडक्वाटरमा साइबर हमला, पाइपलाइन सेवा प्रभावित

अमेरिकाको प्रमुख इन्धन सेवा प्रदायकको हेडक्वाटरमा भएको साइबर आक्रमणका कारण उसको इन्धन पाइपलाइन सेवा प्रभावित भएको छ। मेट्रो एट्लान्टामा रहेको…
अमेरिकाको प्रमुख इन्धन सेवा प्रदायकको हेडक्वाटरमा साइबर हमला