Regular 10pm bedtime

राति १०–११ बजेभित्र सुत्नेलाई मुटु सम्बन्धी समस्या कम, कारण के होला?

हरेक रात १० देखि ११ बजेभित्र सुत्ने व्यक्तिमा मुटु सम्बन्धी समस्या कम हुने एक अध्ययनमा देखिएको छ । ८८ हजार…