resham

रेशम धागो, मौरी र च्याउ खेतीको प्रदेशमा ‘पकेट जोन’

पोखरा – विश्वमै ‘थ्रेड अफ क्विन’ भनेर चिनिने रेशम रेशा (धागो) खेतीको योजना नेपालमा नौलो होइन । प्रदेशको स्याङ्जामा २०४२…