Restored 19th Century ship goes down

१९ औँ शताब्दीको पानी जहाज डुब्यो जर्मनीको नदीमा

ठूलो रकम खर्चेर मर्मत गरिएको १९ औँ शताब्दीको पानी जहाज जर्मनीको नदीमा डुबेको छ । सामान बोक्ने अर्को पानी जहाजसँग…