review

कथा काठमाडौँ : तीन कथाको सम्बन्ध संयोगले मात्रै

सपनाका आयतनको सीमा हुँदैन, कहाँबाट सुरु हुन्छन् र कति परसम्म फैलिन्छन्, कहाँ पुग्छन् र कसरी टुंगिन्छन्, त्यसको पत्तो हुँदैन। यस्तै…