REvil: Ransomware gang websites disappear from internet

शक्तिशाली ह्याकर समूहसँग सम्बन्धित वेबसाइट ‘अफलाइन’

अमेरिकासहित विश्वका विभिन्न देशका सयौँ व्यवसायिक फर्ममा साइबर आक्रमणको अभियोग लागेको ह्याकर समूहसँग सम्बन्धित वेबसाइट ‘अफलाइन’ भएको छ। साइबर आक्रमण…