Rihan

मृत्युशैय्यामा रहेका रिहानलाई पत्र

प्रिय रिहान धेरै धेरै सम्झना एवं प्यार। जब तिमी यो सुन्दर धरतिमा आयौ, हामीआफन्तहरुले खुसीयाली मनायौँ। तिमीलाई काखमा लिँदा मलाई…