risking viability of commercial stock

कफीका ६० प्रतिशत प्रजाति लोप हुने अवस्थामा

विश्वमा अहिलेसम्म थाहा भएका कफीका १२४ प्रजाति मध्ये ६० प्रतिशत लोप हुने अवस्था पुगेको पछिल्लो अनुसन्धानले देखाएको छ । १००…