river products

प्रदेश सरकारले बनाएको कानून स्थानीय तहले मान्दैनन्

बुटवल – प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेर नियमन र व्यवस्थापन गर्न खोजे पनि स्थानीय सरकारले कार्यान्वयनमा…