Russia closes 15 human rights offices

रुसले बन्द गर्ने भयो १५ वटा पश्चिमा गैरसकारी संस्था

रुसले मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने १५ वटा पश्चिमा गैरसरकारी संस्था बन्द गर्ने भएको छ। रुसले एमनेन्स्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स…