Russia warns of nuclear weapons in Baltic

स्वीडेन र फिनल्याण्ड नेटोमा सामेल भए बाल्टिक क्षेत्रमा परमाणु हतियार तैनाथ गर्ने रुसको चेतावनी

पश्चिमा सैन्य संगठन नेटोको बिस्तार भएमा आफू बाल्टिक क्षेत्रमा सैन्य क्षमता बढाउन बाध्य हुने रुसले चेतावनी दिएको छ । फिनल्याण्ड…