Suffering Disease

रातो मोजा, रुमाल र नोटबुक

एट्कीन्सन मोर्लीमा काम गर्न जाने जुनियर डाक्टरहरु आफ्नो करियर दाउमा राखेर जाने गर्थे। त्यो अस्पतालको सिनियरहरुको व्यवहार र सबै परिवेश…