surkhet to mugu

मज्जा बाटोमै!

मुगु – यात्राको मज्जा शायद गन्तव्य भन्दा पनि बाटो हो । गन्तव्य पुग्नका लागि प्रयोग गरिएको मार्ग र त्यससँग जोडिएका…