Taute

ताउ–ते चक्रवातः भारतमा १२ जनाको मृत्यु, ९० जना बेपत्ता

ताउ–ते चक्रवातका कारण भारतको गुराजत, मुम्बईसहितका क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ । अरब सागरबाट विकास भई गुरातमा ल्याण्डफल भएको ताउ–ते…